Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

Anna Pałecka-Błaszczyk28 lutego 2020Komentarze (0)

Drogi Czytelniku,

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r. Pobiłam ostatnio rekord w liczbie odebranych w ciągu jednego dnia telefonów, nie licząc oczywiście czasów, w których pracowałam w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, i wchodziły w życie kolejne zmiany przepisów.

Odbyłam 43 rozmowy bardzo interesujące rozmowy telefoniczne 😉

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

Sporo pytań dotyczyło wysokości składek na Fundusz Solidarnościowy, które należy wyłączyć z kosztów płacy wykazywanych przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pisałam o tym już TUTAJ>>

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy jest określana w ustawie budżetowej, która na dzień dzisiejszy (28 lutego 2020 r.) nie została jeszcze ogłoszona w dzienniku ustaw, chociaż prace nad nią zmierzają ku końcowi.

W takiej sytuacji, znajdzie zastosowanie art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym:

w przypadku gdy ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną ogłoszone przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

A zatem, do czasu opublikowana ustawy budżetowej, obowiązuje wysokość składki z 2019 r.:

  • Fundusz Pracy – 2,30% podstawy wymiaru,
  • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,15% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Składki na FP, SFWON i FGŚP są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP (blok VII) i wykazywane:

  • w polu 01 – kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • w polu 02 – kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • w polu 03 – kwota do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.

Natomiast, stosownie do art. 28 projektu ustawy budżetowej, wysokość składek na przemianowany Fundusz Solidarnościowy ma wynosić w 2020 r. 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

A zatem w 2020 r. (po publikacji ustawy budżetowej) wysokość składek będzie się przedstawiała następująco:

  • Fundusz Pracy – 2% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Solidarnościowy  – 0,45% podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

W konsekwencji, 0,45% składki na Fundusz Solidarnościowy trzeba będzie wyłączać z kosztów płacy.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie mojego autorstwa

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 825 920e-mail: kontakt@onlex.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@onlex.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: