Utrata kapitałów u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Anna Pałecka-Błaszczyk07 września 2018Komentarze (1)

Drogi Czytelniku,

Utrata kapitałów u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychJest piękna pogoda, początek nowego roku szkolnego, ale tak naprawdę zostały już niecałe 4 miesiące do końca roku kalendarzowego. Dzisiaj, kilka słów o badaniu sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna, a o czym warto pamiętać już dzisiaj – bo teraz jest jeszcze czas na podjęcie kroków zaradczych.

Część B informacji INF-OPP

Mówię tutaj o załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz. 1704 i z 2016 r. poz. 238), który jest składany z każdym wnioskiem o dofinansowanie.

W punkcie 1, na którym się dzisiaj skupimy, musimy odpowiedzieć na pytanie

  • Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitały zarejestrowanego?

Na to pytanie muszą odpowiedzieć MŚP działające co najmniej 3 lata oraz inne (duże) przedsiębiorstwa.

Warunek jest spełniony, jeżeli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

Sposób obliczenia, biorąc pod uwagę dane z bilansu podmiotu:

Czy wartość zakumulowanej straty przewyższa połowę zarejestrowanego kapitału?

  • kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich + wynik finansowy < 0
    i
  • |kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy + wynik finansowy | > ½  kapitału podstawowego

Pracodawco, jeśli nie chcesz mieć kłopotów z dofinansowaniem, nie możesz być w trudnej sytuacji ekonomicznej według powyższych kryteriów. Pamiętaj że:

  1. w sytuacji gdy masz duże obroty – nie operuj minimalnym kapitałem zakładowym w kwocie 5000 zł,
  2. w sytuacji gdy masz duże koszty, a zyski mają przyjść chwilę później (przykładowo, w związku z pozyskaniem większego zlecenia w trakcie roku najpierw mogą zaistnieć wysokie koszty płacy, a dochody po wykonaniu zlecenia) – zapewnij odpowiednio wysoki kapitał zakładowy lub kapitały zapasowe,
  3. gdy zakupisz gotową spółkę, wpisaną do KRS 3 lata temu, w której nie było dotychczas żadnych operacji gospodarczych, będzie ona podlegała badaniu w zakresie utraty kapitałów.

Sprawdzenie podmiotu pod tym kątem jest sprawą bardzo prostą zarówno dla organu, jak i dla podmiotu. Ale beneficjent pomocy może poczynić zgodne z prawem kroki mające na celu wykazanie dobrej sytuacji ekonomicznej, które znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, w tym może pomyśleć o odpowiednim podwyższeniu kapitału zakładowego, czy kapitałów zapasowych, które mogą być zasilone choćby przez dopłaty wspólników. No cóż,  diabeł zawsze tkwi w szczegółach, o czym najlepiej przekonać się nie na własnej skórze.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 606 825 920e-mail: kontakt@onlex.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Marta 22 czerwca, 2020 o 11:25

A jak wygląda kwestia 50% strat kapitału w obecnej sytuacji Pandemii a dofinansowania do wynagrodzeń czy umorzenie składek ZUS

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@onlex.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: