Anna Pałecka-Błaszczyk

radca prawny

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Więcej]
[Więcej >>>]

Pomoc prawna. E-book.

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Anna Pałecka-Błaszczyk20 września 2021Komentarze (1)

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Drogi Czytelniku,

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ostatnio mam sporo pytań odnośnie tego, w jaki sposób projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w projekcie Polski Ład zadziałają na wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zakład pracy chronionej

Przypomnijmy, że stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o PIT, płatnicy będący:

1) zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:

w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach określonych w ust. 1;

2) zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują na zakładowy fundusz aktywności,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach określonych w ust. 1.

Pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej

Natomiast, po utracie statusu zakładu pracy chronionej – wedle art. 38 ust. 2a ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują w wysokości:

a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,

b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,

c) 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%;

d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%

– w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1.

Projekt Polskiego Ładu

Projekt Polskiego Ładu nie wprowadza żadnych zmian do zaprezentowanych wyżej przepisów. W rezultacie wynika z niego wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł rocznie.

Co spowoduje, że w przypadku najmniej zarabiających pracowników, wobec niepobierania zaliczek na podatek dochodowy, nie zaistnieją ani wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ani wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaliczki będą pobierane po przekroczeniu od początku roku u danego płatnika kwoty dochodu w wysokości 30.000 zł. A zatem w znakomitej większości przypadków będą znikome albo żadne.

Niepełnosprawni pracownicy będą mogli zapomnieć o pomocy indywidualnej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności pomocy na rehabilitację, leczenie, leki czy dojazdy do pracy, które w rzeczywisty sposób niwelowały ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. U niektórych pracodawców pozostaną jeszcze wpływy ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Tę niepokojącą propozycję zauważyło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego uwagi do projektu możemy przeczytać tutaj.

Ministerstwo wskazuje, że:

Rozwiązaniem mogłoby być zastąpienie obecnego mechanizmu z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opierającego się na zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych mechanizmem przekazywania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub odpowiednio zakładowy fundusz aktywności kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników niepełnosprawnych.

Znajdziemy tu także informację o w miarę aktualnej liczbie zakładów pracy chronionej i zatrudnionych w nich osobach niepełnosprawnych:

Według danych na koniec 2020 r. w Polsce funkcjonowało 793 zakłady pracy chronionej, które zatrudniały 128 988 osób, w tym 100.079 osób niepełnosprawnych.

Niestety w projekcie, który trafił do Sejmu, nr druku 1532 oraz w autopoprawce nr druku 1532A, żadnych zmian w tym zakresie nie wprowadzono. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijała.

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Po przeczytaniu: “Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  ert 11 lutego, 2022 o 14:41

  I bardzo dobrze, złodzieje płacą najniższą krajową, do tego nie dają ani złotówki na nic, podejrzewam że w większości przypadków dokumentacja jest fałszowana, pracownicy widzą figę z makiem.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: