PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Anna Pałecka-Błaszczyk11 lutego 2021Komentarze (0)

 

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Drogi Czytelniku,

Tymczasem mamy prawdziwą zimę, od której – prawdę mówiąc – niemalże zdążyłam się odzwyczaić. Śnieg spotykałam tylko na corocznych spotkaniach szkoleniowych w Zakopanem i jeżdżąc w Bieszczady. Dlatego zamieszczam zdjęcie z takiego wyjazdu. Myślałam, że w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania takiej imprezy…

Otwarto jednak hotele i mamy możliwość wybrać się do Zakopanego na szkolenie – Bilans 2020 i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. Proponowany termin 21-24 lutego 2021 r. – serdecznie zapraszam.

Wracając do tematu, kolejna nowelizacja ustawy antycovidowej wprowadziła zmiany także do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że od 26 stycznia 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Stanowi o tym nowo dodany pkt 7 w artykule 6d ust. 4a ustawy o rehabilitacji.

  …Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom:

7) Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanemu dalej „Funduszem”, w celu:

a) weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25a i art. 25c, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,

b) weryfikacji danych dotyczących osób, do których wynagrodzeń przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a-26c, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 , ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,

c) weryfikacji uprawnień wnioskodawców do uzyskania pomocy ze środków Funduszu przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5.

Chodzi to o następujące dane:

  • ust. 3 pkt 1 – złożenie wniosku o wydanie orzeczenia,
  • ust. 4 pkt 1 lit. a – imię i nazwisko,
  • ust. 4 pkt 1 lit. g – PESEL lub obywatelstwo oraz
  • pkt 5 – dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3.

Istnieją już teorie spiskowe, jak PFRON będzie gnębić pracodawców posiadając te jakże ważne informacje. Z drugiej strony szybkie działanie organu zabezpieczałoby pracodawców przed pobieraniem nienależnego dofinansowania do wynagrodzeń.

W tym miejscu warto przypomnieć o regułach wydłużenia terminu ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które utraciły ważność od 8 marca 2020 r., o czym pisałam we właśnie zaktualizowanym wpisie.

I pamiętaj Czytelniku, że osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia, wbrew temu o czym informują niektóre powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania.

Bo to orzeczenie, które utraciło ważność od 8 marca 2020 r. pozostaje w mocy do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do czego jeszcze chyba daleko.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Anna Pałecka-Błaszczyk

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: