Krótka historia zmian przepisów dotyczących refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji

Anna Pałecka-Błaszczyk26 kwietnia 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku,

W naszej Kancelarii, oprócz pracodawców osób niepełnosprawnych, pojawiają się także niepełnosprawni pracownicy, zwłaszcza Ci, których uzdrowiono, oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy.

Ustawodawca dość często w ostatnich latach zajmował się sprawą refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, co niestety nie wyszło im do końca na dobre.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców była od początku (1 stycznia 2008 r.) uwarunkowana terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne w całości. Jednak zdarzały się sytuacje, w których osoby niepełnosprawne nie spełniały tej przesłanki i dochodziło do konieczności zwrotu refundacji wraz z odsetkami w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania do dnia zwrotu.

W związku z tym, zmieniono warunki uzyskiwania refundacji, i od 1 października 2015 r. uzyskanie tej pomocy było możliwe pod warunkiem opłacenia składek w całości, zrezygnowano z wymogu zachowania terminu ustawowego.

Jednak od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono nowy warunek w postaci opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Był to przepis, którego brzmienie wprowadziło wiele osób w błąd, gdyż często przedsiębiorcy tego samego opłacali składki i składali wniosek o refundację, a w świetle obowiązujących przepisów przez to tracili prawo do wsparcia. W związku z tym, ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że warunkiem uzyskania refundacji będzie opłacenie refundowanych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Dodatkowo, ten korzystniejszy warunek opłacania składek będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r. Dzięki temu wielu niepełnosprawnych przedsiębiorców odetchnie teraz z ulgą.

Warto przy tym wspomnieć o ciekawym orzecznictwie dotyczącym tej kwestii. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1425/15, Naczelny Sąd Administracyjny skonstatował, że Uchybienie terminowi opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nieprzekraczające 14 dni nie powoduje utraty prawa do refundacji składek.

W wyroku z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2203/15, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że:

Nie jest do zaakceptowania wykładnia dopuszczająca sytuację w której osoby niepełnosprawne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku minimalnego nawet uchybienia terminowi do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne są pozbawiane refundacji składek podczas gdy pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie tracą uprawnienia do otrzymania dofinansowania, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Tę, prokonstytucyjną, wykładnię przepisów prawa materialnego, zrównującą sytuację niepełnosprawnego przedsiębiorcy i pracodawcy osób niepełnosprawnych zaakceptował także NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2765/15.

A zatem, drogi Czytelniku, gdybyś miał jakieś problemy w powyższym zakresie, może się okazać, że będziemy mogli Ci pomóc.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@onlex.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: