Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Drogi Czytelniku, Pracodawca z drugiego końca Polski pyta: Czy to prawda, że ZFRON-u nie będzie już kontrolował PFRON? Otóż, proszę sobie wyobrazić, że z formalnego punktu widzenia, PFRON nigdy nie kontrolował ani nie kontroluje ZFRON-u. PFRON nie dokonuje kontroli ZFRON, a prowadzi postępowanie podatkowe dotyczące wpłat na Fundusz związanych w szczególności z gospodarowaniem środkami zakładowego […]