wrzesień 2020

Drogi Czytelniku, Muszę Cię poinformować, że właśnie w Dzienniku Ustaw – Dz. U. z 2020 r., poz. 1639 – została opublikowana: ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw W swoim […]