Anna Pałecka-Błaszczyk

radca prawny

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Więcej]
[Więcej >>>]

Pomoc prawna. E-book.

marzec 2020

Drogi Czytelniku, W poprzednim wpisie omawiałam zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności. Uzupełnieniem zmian ustawowych jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), które weszło w życie 27 marca […]

Drogi Czytelniku, W drodze rządowej autopoprawki, dokonano korzystnych zmian w zakresie zasad przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o i stopniu niepełnosprawności, wyłączając konieczność złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – dla orzeczeń, które straciły ważność począwszy od dnia wejścia w życie ustawy. Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID- 19 ma w szczególności […]

Drogi Czytelniku, Sytuacja jest dynamiczna i mogę przedstawić Ci już proponowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na inne zmiany, w szczególności dotyczące wsparcia pracodawców i pracowników, przyjdzie czas później. Projekt jest bardzo obszerny – 170 stron do przeczytania, w dodatku ze zrozumieniem. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z […]

Drogi Czytelniku, Jest projekt ustawy na stronie Sejmu RP.   Na stronie Ministerstwa Rozwoju, wczoraj wieczorem ukazała się informacja na temat rozwiązań przyjętych 25 marca 2020 r. przez Rząd. Natomiast nadal nie opublikowano ostatecznej wersji projektu, co powoduje, że nie znamy ani warunków uzyskania pomocy, ani wyjątków, które często  całkowicie odwracają reguły gry albo mocno […]

Drogi Czytelniku, Tarcza antykryzysowa rozwiązuje także kwestie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o niezdolności do pracy. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż orzeczenia te w większości przypadków są wydawane na czas określony, a koronawirus nikogo nie pytając o zdanie, wyeliminował możliwość uzyskania kolejnego orzeczenia. UWAGA na komunikat PFRON dotyczący odraczania terminów […]