Luty 2018

Drogi Czytelniku, Na jakim etapie jest najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Kiedy wejdą w życie nowe zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Odpowiedź na te pytania jest krótka, znienacka i już niedługo. Doprecyzowując tę kwestię, wedle obecnej […]

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

Anna Pałecka-Błaszczyk23 lutego 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, W chwili składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń kolejnego roku, często powstaje pytanie: Czy nie zostały podwyższone kwoty dofinansowania Zwiększyło się przecież wynagrodzenie minimalne – w 2018 r. do 2100 zł, w związku z czym wzrosły koszty płacy. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r. koszt płacy wynosi 2532,81 zł. W […]

Drogi Czytelniku, Ostatni, a raczej najnowszy projekt nowelizacji jest już w Sejmie – numer druku 2215, 6 lutego 2018 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (planowane posiedzenie – 27 lutego 2018 r.) http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2215 Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, rewolucyjnych, moim zdaniem, zmian w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń. Nowelizacja ustawy o […]

Terminowość kosztów płacy – składki ZUS

Anna Pałecka-Błaszczyk12 lutego 2018Komentarze (0)

Drogi Czytelniku, Od poprzedniego tygodnia znowu urywają się telefony. Pani Aniu, wstrzymali nam dofinansowanie. Co robić? Pani Aniu, mam wprowadzoną blokadę ręczną dofinansowania. Dlaczego? Kiedy będzie odblokowane? Jednym z najważniejszych warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o czym niestety niekiedy “zapominają” pracodawcy, z różnych zresztą powodów, jest terminowe ponoszenie kosztów płacy. Zgodnie z art. […]