Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Drogi Czytelniku, Na jakim etapie jest najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Kiedy wejdą w życie nowe zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Odpowiedź na te pytania jest krótka, znienacka i już niedługo. Doprecyzowując tę kwestię, wedle obecnej […]

Drogi Czytelniku, Ostatni, a raczej najnowszy projekt nowelizacji jest już w Sejmie – numer druku 2215, 6 lutego 2018 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (planowane posiedzenie – 27 lutego 2018 r.) http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2215 Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, rewolucyjnych, moim zdaniem, zmian w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń. Nowelizacja ustawy o […]